Osobowe nomina propria jako podstawy słowotwórcze derywatów

Agnieszka Piela

Poradnik Językowy 8/2001 s. 28-40
Dział: Artykuły i rozprawy