Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kultury Języka w latach 2004–2007

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 2/2008 s. 70-76
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki