Ewa Lipińska, Anna Seretny, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami, Kraków 2013

Beata Katarzyna Jędryka

Poradnik Językowy 8/2014 s. 98-101
Dział: Recenzje