Tetiana Melnyczuk, Antroponimy w ukrainśko-polśkij miżmownij komunikacji (Antroponimy w ukraińsko-polskiej komunikacji międzyjęzykowej), Użgorod 2013 [Тетяна Мельничук, Особові імена в українсько-польській міжмовній комунікації, Ужгород 2013]

Helena Sojka-Masztalerz

Poradnik Językowy 8/2014 s. 102-105
Dział: Recenzje