Europa – geneza nazwy, ewolucja pojęcia

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 8/2014 s. 112-113
Dział: Słowa i słówka

Wyrażenia:
Europa