1. Pojedynczy - poszczególny. 2. Pełne mleko. 3. Zaistnieć. 4. Rozpisać wybory, konkurs . 5. Stawiać pytania. 6. Ciasny czy wązki?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1919 s. 8-12
Dział: Roztrząsania