11. Niepożyty czy niespożyty?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1919 s. 41-42
Dział: Roztrząsania