Maria Rodziewiczówna, Barcikowscy. Powieść, [Kraków 1908]; Stefan Żeromski, Wisła, Warszawa 1918

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1919 s. 43-43
Dział: Pokłosie (z dzieł)