Giętkość języka polskiego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1919 s. 49-52
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ja-stwona-