www.poradniajęzykowa.pl, pod red. Katarzyny Wyrwas, Katowice 2007

Monika Skarżyńska

Poradnik Językowy 2/2008 s. 86-89
Dział: Recenzje