Przyczynek do słownictwa żeglarskiego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 5/1919 s. 71-75
Dział: Uwagi