Kazimierz Brodziński - Bolesław Prus

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6/1919 s. 81-83
Dział: Rozmowy umarłych