27. Nazwiska żeńskie na -ówna, -anka. 28. Podpis mężatki nazwiskiem panieńskim. 29. Kobiele – znaczenie i rodzaj? 30. Grudź – Granulationen? 31. Nazwy niemieckie pisownia polską? 32. Mlekowy czy mleczny? 33. Wątrobny, wątrobowy, wątrobiany? 34. Strzelniczy a strzelecki?35. Tajenie czy tajanie śniegu? 36. Odwaszawiać, odwszawiarnia? 37. Gawronównej czy Gawronówny? 38. Komarnieński – zakopanieński? 39. Akurat = prawie. 40. Idę przed ciotkę..., zapomniałem sobie... 41. Dwadzieścia jedna pani? 42. Chodzić na nogach = pieszo. 43. Pozostawiać otworem. 44. Z obfitemi stratami. 45. Interpunkcja daty.

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6/1919 s. 85-92
Dział: Roztrząsania