Pokłosie dnia jednego z dzienników krakowskich [""Czas", "Dziennik Polski', "Głos Narodu", "Goniec Krakowski", "Naprzód", "Nowy Dziennik", "Nowa Reforma" z 18 maja 1919, "Ilustrowany Kurier Codzienny" z 19 maja 1919]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6/1919 s. 92-96
Dział: Pokłosie (z czasopism)

Wyrażenia:
takowyadministracja (= zarząd)aferadyferencje (= nieporozumienia)eksplozywnie (= wybuchowo)eksposefashion (= forma)frondujący (= przeciwnik)fungować (= pełnić urząd)inserenci (= dający ogłoszenia)insynuje (= podsuwa)kreować (= stworzyć)kryzys gabinetowy (= przesilenie)operuje sytuacjami z rutyną (= kieruje sytuacjami z wprawą)paserzy (= łotrzy)na plei'anr'ze (= na pełnym świetle)premier (= prezydent)proceder (= postępowanie)regiment (= pułk)szmugiel (= przemytnictwo)szybowanie (= przesuwanie)vernissage (= otwarcie wystawy)waloryzakomunikować (= donieść)Mała Azja (= Azja Mniejsza)Jugosłowacja (= Jugosławia)Raschim (= Raszyn)Soehla (= Szwehla, Švehla)Szegedyn (= Segedyn)Lyon - Lugdunogałacaćuprzytamniająbutowski (= bytowski)lawenburgski (= lemborski)ostróżski (= ostroski)równieński (= rówieński)czacki (= czadecki)pilzneński (= pilzieński, pilźnieński)Nisko - niżański/niskipółtorej godziny - 1 i pół godziny (= półtory godziny)BraumanównejKmiecikównejnapaście/napaściposadowić (= posadzić)jest setki osóbokiełznąćujawnionyujawić (= wykazać)wypowiedzieć sięwypowiedzieć się za...prowadzić akcjęprzeprowadzić rewizjęodnosić się (= zwracać się)dostarczyć co/czegoroszczącyzastrzegajączrobić konstytucjęstawiać kandydaturę, wnioseksprawić bójnie zdradzać inicjatywy (= nie okazywać)nadzieja na cosą w opiecezadowalniaćwątpić w co/o czymbrać udziałuwarunkowanywinien/powinienpozostałe bilety (= reszta)grzecznościowysflaczałyprzeładowany w rewolweryniewskazane jestdany autormiarodajnypełny (= zupełny)rozrachowaniewciągnięcie na listęrozpisać wyboryembrionalne zaczątkiokres odsieczymęstwo ducharozejm broniten ostatnina skutekw przedmiociedo i odprzy/naokazało się/się okazałoSuffolk-pułkRadio American donosząkompetowaćprowadzić fabrykęci/oni - ty/on (tychże- ich)2-gu dzieciom/dzieciprowadzić internatexposemechanik od maszynprzeładowywuje (= przekłada)poszukiwać kogo, co/kogo, czegomaszyna Underwood sprzedawysoko skoncentrowane solezarząd kąpielowy Darków/darkowski/w Darkowiedobre prawodoszłe wrażeniaodpowiedni korpuszdradzać inicjatywę