Karłowicz - Majer

[Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1919 s. 113-115
Dział: Rozmowy umarłych