Rozmaitości: Zagadkowe skróty ["Kurier Warszawski" 1919]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1919 s. 127-128