Bożena Szczepińska (18 VII 1940–2 X 2007)

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Poradnik Językowy 3/2008 s. 3-5
Dział: Wspomnienia, jubileusze