Słuszne uwagi: 1. Perłowa macica – perłowa masa – perłowiec.2. Nie mamy najmniejszego powodu przyspieszać pogrzeb bolszewizmowi rosyjskiemu. 3. Złapać – w znaczeniu chwycić, porwać

Dęb.

Poradnik Językowy 9/1919 s. 139-141
Dział: Uwagi