O język i styl podręczników szkolnych. (Ciąg dalszy) [Jerzy Gadomski, Wschód i mity greckie, wyd. I, Warszawa 1917; Ignacy Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski, Warszawa 1906 i nast.]

Czesław Rokicki

Poradnik Językowy 10/1919 s. 146-150
Dział: Uwagi