58. Ministerium a ministerstwo. 59. Odbyć, odcierpieć karę?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1919 s. 152-152
Dział: Roztrząsania