Spis wyrazów i zwrotów objaśnionych w tym roczniku «Poradnika»

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1919 s. 153-156