3. O zdaniu złożonem. 4. Składnia zgody

R. [Roman] Zawiliński

Poradnik Językowy 2/1911 s. 23-28
Dział: Kurs praktyczny gramatyki języka polskiego