Wielbląd czy wielbłąd?

Antoni Tukalski-Nielubowicz

Poradnik Językowy 8/1903 s. 130-130
Dział: Roztrząsania