Jak powstaje rodzaj rzeczowników [podług W. Wundta]

Roman Zawiliński

Poradnik Językowy 9/1903 s. 137-139
Dział: Artykuły