„Uprzejmie proszę o pozytywne załatwienie mojej prośby” – analiza podań studenckich w świetle teorii gatunków tekstu

Joanna Szczęk

Poradnik Językowy 3/2008 s. 24-35
Dział: Artykuły i rozprawy