W odpowiedzi p. J. Chankowskiemu (do nru 7. str. 117-118)

[Redakcja]

Poradnik Językowy 9/1903 s. 149-149
Dział: Roztrząsania