Błędy językowe zebrał Artur Passendorfer, Lwów 1904 (?); Szwargot więzienny zestawił K. Estreicher, Kraków 1903[Artur Passendorfer, Błędy językowe. Lwów-Warszawa 1904; Karol Estreicher, Szwargot więzienny, Kraków 1903]

Roman Zawiliński

Poradnik Językowy 9/1903 s. 150-152
Dział: Nowe książki