Znaczenie słowotwórstwa w języku

Roman Zawiliński

Poradnik Językowy 10/1903 s. 153-156
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-arz-ka-skisamo-