Nowe zjawiska w polskiej rzeczywistości widziane przez pryzmat języka: grill, pager, notebook

Anna Pięcińska

Poradnik Językowy 1/2001 s. 71-78
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
grillpagernotebook