Reklamy papierosów a problem rozumienia

Danuta Załęcka

Poradnik Językowy 8/2001 s. 41-47
Dział: Artykuły i rozprawy