Włodzimierz Kokowski, Słownik ortograficzny języka polskiego, Warszawa — Łódź 1903

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 1/1904 s. 16-16
Dział: Nowe książki