Z powieści Teodora Jeske-Choińskiego p.t. O mitrę hospodarską [Teodor Jeske-Choiński, O mitrę hospodarską. Powieść historyczna z XVI stulecia, Warszawa 1904]

Mirosław Kryński

Poradnik Językowy 4/1904 s. 60-65
Dział: Pokłosie (z dzieł)