Modernizm w języku

Roman Zawiliński

Poradnik Językowy 5/1904 s. 69-72
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
odłogaupiekazrzyn