Szymon Askenazy, Metody i warunki krytyki naukowej w zakresie dziejów nowożytnych, Lwów 1903 [odbitka z "Kwartalnika Historycznego", t. XVII]

L.C. [Ludwik Czarkowski]

Poradnik Językowy 5/1904 s. 78-79
Dział: Pokłosie (z dzieł)