George Laurence Gomme, Folklor. Podręcznik dla zajmujących się ludoznawstwem, przeł. Wojciech Szukiewicz, Kraków 1901

L.C. [Ludwik Czarkowski]

Poradnik Językowy 5/1904 s. 79-81
Dział: Pokłosie (z dzieł)