Alojzy Riehl, Giordano Bruno. Dla uczczenia 300-letniej rocznicy dnia 17 lutego 1600 roku, przeł. Stanisław Brzozowski, Warszawa 1903 [Biblioteka Samokształcenia]

R. Mincheimer (Minchajmer)

Poradnik Językowy 8/1904 s. 120-122
Dział: Pokłosie (z dzieł)