Bożena Matuszczyk, Słownik języka polskiego S.B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin 2006

Ewa Kurowska [Ewa Rodek]

Poradnik Językowy 3/2008 s. 77-80
Dział: Recenzje