Kazimierz Gorzycki, Zarys historii chłopów w dawnej Polsce do zniesienia poddaństwa, Warszawa 1902

L.C. [Ludwik Czarkowski]

Poradnik Językowy 9/1904 s. 140-141
Dział: Pokłosie (z dzieł)