Jolanta Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007

Piotr Rybka

Poradnik Językowy 3/2008 s. 80-82
Dział: Recenzje