Słownik carycy Katarzyny Wielkiej w kontekście europejskich teorii językowych II połowy XVIII wieku i na tle tradycji leksykograficznej

Marcin Jakubczyk

Poradnik Językowy 9/2014 s. 64-77
Dział: Artykuły i rozprawy