Bogusław Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996

Mirosława Mycawka

Poradnik Językowy 9/2014 s. 86-90
Dział: Słowniki dawne i współczesne