Compendium linguae Polonicae Mikołaja Volckmara — pierwsza gdańska gramatyka języka polskiego i jej autor

Bartłomiej Czarski

Poradnik Językowy 9/2014 s. 91-100
Dział: Gramatyki języka polskiego