Czy kierowca może się ożenić z ciężarówką?

Andrzej Pisowicz

Poradnik Językowy 9/2014 s. 101-105
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki