Anna Zielińska, Mowa pogranicza. Stuidum o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Warszawa 2013

Bogdan Walczak

Poradnik Językowy 9/2014 s. 106-108
Dział: Recenzje