Kinga Banderowicz, Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (1575-1793), Poznań 2013

Sylwia Iglewska

Poradnik Językowy 9/2014 s. 109-113
Dział: Recenzje