Polskie nazwy „emigracyjne”

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 9/2014 s. 114-116
Dział: Słowa i słówka