Język Pamiętników krzemienieckiego lekarza (Dokończenie)

Zofia Kawyn-Kurz

Poradnik Językowy 2/1958 s. 49-57
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ość-ota-stwo-anie-owy-ny-ni-ony-ęty-o-e