Zróżnicowanie słowotwórcze i geograficzne nazw rozwory, luśni, drabin i podogonia

Jadwiga Sułkowska [Jadwiga Symoni-Sułkowska]

Poradnik Językowy 2/1958 s. 67-76
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-nia-ka-anka-ak-ica/-yca-icha/-ycha-ec-ina/-yna-eniec-nik-ana-ek