Sylogizm jako pomoc w nauczaniu składni

Jan Pilich

Poradnik Językowy 2/1958 s. 76-77
Dział: Język polski w szkole