Język artystyczny – podstawowe zakresy i przejawy polimorficzności

Maria Wojtak

Poradnik Językowy 4/2008 s. 3-20
Dział: Artykuły i rozprawy